Kullanım Şartları

BUVALE websitesi ve BUVALE iOS/Android Mobil Uygulamalarını kullanmadan önce iş bu "Kullanım Koşullarını" dikkatlice okuyunuz. Eğer sözleşmede yer alan koşullardan herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen BUVALE websitesini veya Mobil uygulamalarını kullanmayınız. Sistemde yer alan bu koşullar ve maddelerle bağlı olmak istemezseniz, website ve mobil uygulamaları kullanmayabilirsiniz, sistemi kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız, BUVALE bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler sözleşmenin revize hali ile derhal yürürlük kazanacaktır. Sözleşmede yapılan değişikliklerden bilgi sahibi olmak için sözleşmeyi periyodik zaman aralıklarıyla incelemeyi kabul etmektesiniz ve siteye ve mobil uygulamaya devam eden erişiminiz, BUVALE tarafından değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

BUVALE Personel Mobil Uygulaması iOS ve Android uygulamalardan ve buvale.com web sitesinden oluşur. Bundan sonra Personel ve Müşteri Uygulamaları (iOS ve Android) ile buvale.com web sitesi kısaca BUVALE olarak anılacaktır. İşletmesde yer alan Yönetici ve/veya İşletmeci "Yönetici" olarak anılacaktır. İşletmesde yer alan Vale personeli "Vale Personeli" olarak anılacaktır. Vale hizmetinden yararlanan ve aracını otopark hizmetini alan araç sahipleride "Araç Sahipleri" olarak anılacaktır. BUVALE www.furkankavlak.com adresindeki "FURKAN KAVLAK" malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı sitede ve mobil uygulamalarda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki ve mobil uygulamadaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İş bu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ve mobil uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini taahhüt ederler.

BUVALE KULLANIM KOŞULLARI

BUVALE "FURKAN KAVLAK" şirketine ait telif hakkına tabi eserlerdir. BUVALE ile vale hizmeti sunan işletmeler araç otopark süreçlerini yönetebilmektedir. BUVALE Vale Personelinin ve Araç Sahiplerinin üyelik talebini uygun bulması halinde üyelerin sistemden yararlanmasını (Araç Sahiplerinin; Otopark süreçlerinin tarayıcı veya mobil uygulamadan kontrol edilmesi, otopark ücretinin mobil uygulama üzerinden ödenmesini, vale işletmesini telefon ile aramasını, aracını otoparktan talep etmesini sağlar. Vale Personelinin; Aracı Kabul etmesi, araç ile ilgili promosyon, abonelik, ücret tarifesi, araç teslim noktalarının seçimi, araç otopark kartının basılması, aracın otoparktan çağrılması, otoparktan çıkartılması, aracın teslime hazır edilmesi ve aracın teslim edilmesi süreçlerini yönetmesini sağlar). İşbu kullanım koşulları, BUVALE hizmetlerini kullanımınıza ilişkin kanunen bağlayıcı şartlar içerir. Hizmete erişim sağlayarak veya hizmetten faydalanarak hem kendi adınıza hem de temsil ettiğiniz şirket, kuruluş ve organizasyon adına işbu kullanım koşullarını kabul etmiş ve kendi adınıza hem de temsil ettiğiniz şirket, kuruluş ve organizasyon adına kullanım koşullarını kabul etme hak ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım koşullarının tüm hükümlerini kabul etmediğiniz takdirde hizmetten faydalanamazsınız.

Kullanıcı, BUVALE hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu kullanım sözleşmesini tüm yükümlülüğünü kabul etmiş sayılacağına ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile BUVALE ve "Oceanicsoft Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. 'ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edecek olup, BUVALE kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya 3. şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve / veya idari/adli para cezaları için aynen rücu hakkına sahiptir.

Üyelik herkes için tamamen ücretsizdir. Ancak kullanım sözleşmesini kabul eden ve onaylayan üyeler sistemi kullanabilirler. Üyelik sırasında "Yönetici" veya "Vale Personeli" tarafından girilen Ad Soyad, Telefon Numarası, Araç Plakası, E-Mail adresi bilgilerinin doğruluğunu garanti eder. Sözleşmenin onayı ile üyelik için gerekli bilgilerden bir veya birkaçının yanlış verilmesinden kaynaklı veya sistemin kötü amaçlı maddi kazanç sağlama, araç hırsızlığı vb. nedenlerle kullanımı durumunda "Araç Sahibi" ve/veya "Vale Personeli"'nin üyeliği iptal edilecek ve maddi manevi tüm zararları karşılayacağını kabul eder. BUVALE üyesi kayıt işlemlerini tamamlayıp işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla kullanıcı adı, telefon numarası, araç plakası ile BUVALE mobil uygulamalarını ve buvale.com websitesini kullanmaya başlayabilir.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri BUVALE sitesine veya mobil uygulamasına göndermiş olan "Yönetici"'nin ve/veya "Vale Personeli"'nin üyeliği herhangi bir bildirim yapılmaksızın BUVALE tarafından tek taraflı olarak sonra erdirilebilir. Kullanıcı, kullanım sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra kendisine BUVALE tarafından gönderilecek her türlü ticari, elektronik iletilere onay vermiş sayılacaktır.

Kullanım sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin ve/veya BUVALE sitesinde veya mobil uygulamasında bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeni ile BUVALE tarafından geçici veya sürekli olarak kullanıcının BUVALE'den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir. BUVALE ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeni ile kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden BUVALE ve sahibi olan "Oceanicsoft Bilişim Sistemleri Ltd. Şti." sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, BUVALE'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü fikri sanat eserleri kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkaramaz.

Kullanıcı üyeliğini iptal etme işlemi, kullanıcı tarafından uygulama marketleri üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının sisteme giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. BUVALE üyeliğinden ayrılmak isteyen kullanıcının üyelikten ayrılmak istemesine dair bildirimde bulunmaması halinde BUVALE kendisine kullanıcı tarafından yapılmayan bildirim ve değişiklikler nedeni ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BUVALE taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. BUVALE'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

BUVALE KULLANIM POLİTİKASI

Kullanıcı telif hakkı, marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik hakkı, aleniyet hakkı, ve diğer fikri mülkiyet hakları ve sahiplik hakları dâhil, herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlalden yasadışı, taciz kâr, kötüleyici, haksız, tehditkar, zararlı, başkalarının haklarına tecavüz eden, saldırgan, alçaltıcı, yanıltıcı, ticari anlamda zarara uğratıcı, pornografik, müstehcen, hakaret içeren ( herhangi bir grup veya bireye karşı her türden ırkçılık, bağnazlık, nefret veya fiziksel şiddeti teşvik eden materyal ) veya başka her tür ve nitelikten itiraza açık materyal içeren veya herhangi bir şekilde reşit olmayan kişiler açısından zararlı olan veya herhangi bir yasa ve düzenlemeyi, veya üçüncü şahıs yükümlülük ve kısıtlamalarını ihlal eden kullanıcı içeriklerinin toplanması, yüklenmesi, aktarımı ve dağıtımı amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, hizmeti bilgisayar sistemleri veya verilerine zarar verme veya bunları değiştirme amacı taşıyan bilgisayar virüsleri, solucanları veya yazılımlarının yüklenmesi aktarım ve dağıtımı herhangi bir amaçla istenmeyen veya izinsiz tanıtım, promosyon materyalleri, junk posta, spam, zincir posta, piramit şeması ve başka tekrarlayıcı ve istenmeyen ileti biçimlerinin gönderilmesi e-posta adresleri dahil diğer kullanıcılara ilişkin bilgi ve verilerin izinleri olmaksızın toplanması ve bir araya getirilmesi hizmetle bağlantılı sunucu veya ağlara müdahale etme, kesintiye uğratma veya bunlar üzerinde gereksiz yük oluşturma ya da bu ağların düzenleme, politika ve prosedürlerini ihlal etme hizmete veya hizmetle bağlantılı olan veya birlikte kullanılan bilgisayar sistemleri ve ağlarına yetkisiz erişim sağlama teşebbüsü başka kullanıcıların hizmeti kullanması ve ondan faydalanmasını engelleme veya müdahale etme ya da çoklu hesap, otomatik arama, talep ve sorgulamalara neden olmak veya hizmetten veri çekip çıkarmak veya veri madenciliği yapmak üzere hizmete yazılım veya otomatik ajan ve komut dizileri sokma amacıyla kullanmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Aksi takdirde kullanıcı, haksız eylemi sonucu BUVALE'nin uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları haksız eylemin başladığı tarihten itibaren Türk Yasal Mevzuat'ında ki en yüksek ticari faiz oranına göre tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, BUVALE ve sahibi "Oceanicsoft Bilişim Sistemleri Ltd. Şti." şirketinin müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla ( verileri kaydetmelerini, depolamalarını, değiştirmelerini, yeniden düzenlemelerini, tasniflemelerini veya diğer şekillerde işlemelerini de kapsar) BUVALE hizmetlerini tanıtmakta dâhil ancak bununla sınırlı olmayan amaçlarla ticari elektronik iletiler göndermesi de dâhil iletişime geçmesini onay vermektedir

BUVALE; bu hizmeti "olduğu gibi" ve "sunulduğu gibi" sağlamakta olup hizmetin; sizin gereksinim ve beklentilerinizi karşılayacağı; kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız bir şekilde sunulacağını; doğru, güvenilir, virüs ve diğer zararlı kodlardan ari, eksiksiz, yasal ve güvenli olacağı veya herhangi bir gelire, para veya maliyet azaltımına neden olacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu hizmet, internet ve elektronik haberleşme araçlarına kullanımından doğan sınırlama gecikme ve diğer sorunlara tabi olabilir. Bu tür sorunlardan doğan gecikme, teslimat hatası ve diğer hasarlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Bu hizmet üçüncü şahıs, web siteleri hizmetlerine yönlendirilen linkler ve üçüncü şahıslara ait reklamlar (topluca "üçüncü şahıs, site ve reklamları") içerebilir. Bu üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamları BUVALE'nin kontrolünde olmayıp ayrıca üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamları BUVALE'nin sorumluluğunda değildir. BUVALE, işbu üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamlarını sadece yarar sağlama amaçlı olup bu üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamları görüntülenme, onay, izleme, doğrulama gibi işlemlere tabi tutmamakta ve bunlara ilişkin herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Tüm bu üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamlarına ait riskler kullanıcıya aittir. Üçüncü şahıs site ve mobil uygulama reklamlarına ait linklere kullanıcı tıkladığı zaman ilgili üçüncü şahsın gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere, üçüncü şahıs şart ve politikaları da geçerlidir. Söz konusu üçüncü şahıs site ve mobil uyglama reklamlarıyla bağlantılı herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce gerekli ve uygun gördüğünüz her türlü araştırmayı yapmanız gerekmektedir.

BUVALE; sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. BUVALE, söz konusu bilgiler, ile kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir. Bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortaklarıyla üçüncü kişiler ile bedelli/bedelsiz olarak paylaşabilir. Bu işlemler BUVALE gizlilik politikası hükümlülüklerine aykırılık teşkil etmez.

BUVALE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcıların, BUVALE'de hesap açabilmeleri için kişisel bilgilerini, mail ve cep telefonlarını vermeleri gerekmektedir. Bu bilgiler her bir kullanıcının profilinde, tamamen kullanıcıların inisiyatifine bağlı olmak kaydıyla, sınırlı ve/veya sınırsız olarak diğer kullanıcılarca ve/veya kullanıcı olmayan diğer kimselerce görülebilecektir. Kullanıcılar, BUVALE'de hesap açmak suretiyle verilen bu bilgilerin ve BUVALE üzerinden aldıkları hizmetlerle bilgilerinin BUVALE tarafından kullanılmasına izin verdiklerini kabul beyan ve taahhüt eder. BUVALE, gizlilik politikasında belirtildiği üzere kullanıcılar ile yapılan sözleşmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması, kullanıcıların talimatlarının yerine getirilmesinin gerekli olduğu durumlar, kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için gereken bilgi talepleri, yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun –kanun hükmünde kararname-yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken ve yasal mevzuata uygun bilgilendirmeler ile uygulamalardan kullanıcıların faydalanması için BUVALE kullanıcı bilgilerini 3. kişilerle paylaşabilir.

BUVALE, kişisel bilgileri bu madde çerçevesinde kesinlikle özel ve gizli tutmayı, sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BUVALE'nin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BUVALE'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler veya web sistemi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, çeşitli istatiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak ve BUVALE müşterilerine daha özel ve etkin bir hizmet verebilmek amacıyla gerek BUVALE gerekse de BUVALE kurumsal iş ortakları tarafından kullanılabilir. BUVALE, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayımların düzenlenmesi ve Bu Yayımlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunları tanımlanması ve web sitesinde ve mobil uygulamada çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. BUVALE, kullanıcılara ve kullanıcıların web sitesini ve mobil uygulama kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. İşbu gizlilik politikası uyarınca, kullanıcılar, BUVALE'yi ziyaret ederek kendi tarayıcılarına çerezlerin ve sinyal alıcıların yerleştirilmesine rıza göstermiş olmaktadır. BUVALE işbu gizlilik politikası hükümlerine, dilediği zaman web sitesinde yayımlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. BUVALE'nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri, web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcıların bahse konu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra BUVALE'yi kullanmaya devam etmeleri halinde, bu durum değişiklikleri kabul ettikleri anlamına gelecektir. BUVALE web sitesi dâhilinde başka sitelere bağlantılar (linkler) verebilir. BUVALE bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından her zaman değiştirilebilir, silinebilir. Kullanıcı tarafından sağlanan ve diğerleriyle paylaşılan bilgiler hesap kapatılsa ve/veya bilgiler silinse dahi hala görünür kalabilir. Ayrıca arama motoru belleğini yenileyinceye kadar hesabını katan kullanıcının profili "arama motoru" kısmında gözükebilir. Kullanıcı tarafından, BUVALE gruplarına katılınması ve içeriğin paylaşılması veya herhangi bir blok ve/veya diğer içeriklerim yayımlanması halinde bu esnada ifşa edilen bilgiler, bu forumlardaki diğer kullanıcılar ya da diğer üçüncü kişilerce okunabilir ve kullanılabilir. BUVALE kullanıcı tarafından işbu forumlarda tedarik edilen bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesi ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı BUVALE'ye, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik uluslararası ve ulusal hukuktaki telif hakkı ve diğer yasalarca korunmuştur. Web sitesinin ve Mobil Uygulamaların öğeleri ayrıca ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve diğer yasalarca korunmuştur. Web sitesinin ve Mobil Uygulamanın tamamı veya kısımları kopyalanamaz veya taklit edilemez. Web sitesinde veya Mobil Uygulamaların görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, BUVALE'nin iştiraklerinin veya BUVALE'ye bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir. BUVALE'nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez. Bu kullanım koşulları tarafında açıkça yetki verilmediği sürece önce BUVALE'nin veya uygun üçüncü kişinin yazılı iznini almaksızın, web sitesinin fikri mülkiyetini hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, bunlardan eser üretemez, karşıya yükleyemez, aktaramaz. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde BUVALE, BUVALE'nin veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. BUVALE sadece web sitesine,mobil uygulamalarına, içeriğe ve hizmetlere, sadece BUVALE tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve web sitesi ile birlikte sunulan BUVALE bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece BUVALE tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verir. Bu sınırlı lisans hariç BUVALE, size web sitesine erişme izni vererek, BUVALE sistemleri, BUVALE sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi veya diğer her türlü BUVALE mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmez. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce BUVALE'nin yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. BUVALE'nin bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde kullanıcı satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

GARANTİ VERMEME

İşbu kullanım koşulları uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. BUVALE tarafından sunulan hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantilerde dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

KULLANIM KOŞULLARININ DEVREDİLMEZLİĞİ

Kullanıcı, BUVALE'nin önceden yazılı iznini almaksızın kullanım koşullarındaki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum BUVALE için, kullanıcıyı internet sitesinden mutlak çıkarma sebebi olduğu gibi kullanıcının yazılı izin almadan yapmış olduğu devir işlemlerinden doğan ve doğacak her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacaklarını karşılama yükümlülüğü de bulunmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

BUVALE, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu kullanım şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri periyodik olarak takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

MÜCBİR SEBEP

Kullanım koşullarının imzasından önce ve sonrasında: Ön görülemeyen ve önlenemeyen ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi meydana gelen olaylar sebebiyle, internet hizmeti sunumu hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getirilemezse, mücbir sebep halini BUVALE kullanıcıya bildirerek, hizmet sunumunu mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabileceği gibi tamamen durdurabilir

Uygulama İçi Satın Almalar

Üyelik

  1. İşletme Aboneliği (Aylık Abonelik)